RADY A TIPY

Energetický štítek

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický štítek nám říká, kolik daná budova spotřebuje energie na vytápění, klimatizaci,ohřev vody a osvětlení.

clip_image001

Energetický průkaz bude třeba k prodeji domu či bytu. Energetická kategorie bude ovlivňovat cenu nemovitosti.

Od 1.1.2013 energetický štítek musí mít každá nemovitost (rodinný dům, bytový dům i administrativní a průmyslové domy)

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je vlastník prodávaného objektu povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu a ten pak předložit už při nabídce či inzerci nemovitosti. Při podpisu kupní smlouvy je vlastník nemovitosti ze zákona povinen předat kupujícímu originál či ověřenou kopii energetického štítku. V zákoně je konečně ustanovena také povinnost na straně stavebníka nebo společenství vlastníků vyhotovit energetický průkaz a ten předložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Kdy zákon požaduje předložení energetického štítku :

  • prodej veškerých budov či bytových jednotek
  • výstavba nových budov
  • větší stavební úpravy již dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivní jejich energetickou náročnost
  • pronájem bytu či budovy od 1. 1. 2016

Vlastník bytové jednotky může až do roku 2016 nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za dodávky energií za 3 předchozí zúčtovací období. V případě, že není schopen tyto faktury předložit, je povinen zajistit vypracování průkazu energetické náročnosti budovy nebo si jej vyžádat u svého SVJ. Pro všechna bytová družstva platí tato povinnost od 1. 1. 2016.

Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) mají také provozovatelé obytných a administrativních budov s plochou:

- nad 1 500 m2 od 1.1. 2015

- nad 1 000 m2 od 1.1. 2017

- do 1 000 m2 od 1.1. 2019

U budov využívaných pro školství, nemocnice, budovy veřejné správy:

- nad 500 m2 od 1.7. 2013

- nad 250 m2 od 1.7. 2015

Každý průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) musí obsahovat protokol prokazující energetickou náročnost budovy. Energetická náročnost budovy musí být také předepsaným způsobem graficky znázorněna. Norma ČSN 73 0540-2:2011 rozděluje všechny budovy podle energetické náročnosti do sedmi klasifikačních tříd A až G.  Průkaz dále obsahuje údaje, kolik procent z celkové energetické spotřeby nemovitosti připadá na vytápění, chlazení, větrání, ohřev užitkové vody a osvětlení. Důležitá je také platnost průkazu a informace o pověřené osobně, která ho vydala. Nesmí být starší 10 let.

Průkaz energetické náročnosti budovy nemusí jejich majitel, provozovatel či zhotovitel zpracovávat v případě následujících staveb:

-objekty s obývanou plochou menší než 50 m2

-rekreační objekty (chaty, chalupy apod.)

-památky

-budovy určené k náboženským účelům